روز بیست‏وچهارم: بنابر اشهر روزى است که رسول خدا صلى الله علیه و آله با نصاراى نجران مباهله کرد، و پیش از مباهله عبا بر دوش‏ مبارک گرفت، و حضرت امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را زیر عبا جا داد و گفت: پروردگارا هر پیامبرى را اهل بیتى‏ بوده، که مخصوص‏‌ترین خلق نسبت به او بودند، خدایا اینان اهل بیت منند، از ایشان شک و گناه را برطرف ساز، و پاک کن‏ ایشان را پاک کردنى کامل، پس جبرائیل نازل شد، و آیه تطهیر را در شأن ایشان فرود آورد، آنگاه رسول خدا صلى الله علیه و آله آنچهار بزرگوار را براى مباهله به بیرون برد، چون نگاه نصارى بر ایشان افتاد، و حقیقت آن حضرت و آثار نزول عذاب را مشاهده کردند، جرأت بر مباهله را از دست داده، و استدعاى مصالحه و قبول جزیه کردند. در این روز حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در حال رکوع انگش‌تر خود را به سائل داد، و آیه «انّما ولیکم الله» در شأن آن حضرت نازل گشت. در هر صورت این روز داراى شرافت بسیارى‏ است، و در آن چند عمل وارد است: اوّل: غسل. دوّم: روزه گرفتن. سوّم: خواندن دو رکعت نماز، که در وقت و کیفیت‏ و ثواب مانند نماز روز عید غدیر است، و اینکه «آیة الکرسى» در نماز مباهله باید تا «هم فیها خالدون» خوانده شود. چهارم: خواندن‏ دعاى مباهله مى‏باشد، که شبیه به دعاى سحر ماه رمضان است، و شیخ طوسى و سیّد ابن طاووس نقل کرده‏اند، ولى بین‏ روایات آن دو بزرگوار اختلاف زیادى است، و من روایت شیخ طوسى را در کتاب «مصباح» برگزیده‏ام که‏ فرموده است: دعاى روز مباهله همراه با فضیلت آن، از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده، و آن دعا این است:
اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلالِکَ جَلِیلٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَةٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا.
خدایا از تو درخواست مى‏کنم از زیبایى‏ات به حق بر‌ترین مرتبه زیبایى‏ات، و همه مراتب آن زیباست، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه مراتب‏ زیبایى‏ات. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از بزرگى‏ات به حق بر‌ترین مرتبه بزرگى‏ات، و همه مراتب بزرگى‏ات بزرگ است، خدایا از تو درخواست‏ مى‏کنم به همه مراتب عظمتت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از جمالت، به حق بر‌ترین مرتبه جمالت، و همه مراتب جمال تو جمیل است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه مراتب جمالت. خدایا تو را مى‏خوانم چنان‏که فرمان دادى، پس اجابتم کن چنان‏ه وعده فرمودى، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از شکوهت، به حق بر‌ترین مرتبه شکوهت، و همه مراتب شکوهت شکوه‌مند است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه‏ مراتب شکوهت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از نورت، به حق بر‌ترین مرتبه نورت، و همه نورت نورانى است، خداى از تو درخواست مى‏کنم به‏ همه نورت، خداى از تو درخواست مى‏کنم از رحمتت، به حق وسیع‏‌ترین مرتبه رحمتت و همه رحمتت وسیع است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه رحمتت
اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَةٌ،
خدایا تو را مى‏خوانم چنان‏که فرمانم دادى، پس اجابتم کن چنان‏که وعده فرمودى. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از کمالت به حق بر‌ترین مرتبه کمالت، و همه کمالت کامل است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه کمالت، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از کلماتت به حق تمام‏‌ترین کلماتت، و همه کلماتت تمام است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم‏ به همه کلماتت، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از نامهایت به حق بزرگ‌ترین آنها، و همه نامهایت بزرگ است
اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا،
خدایا از تو درخواست مى‏کنم به حق همه نامهایت. خدایا تو را مى‏خوانم، چنان‏که فرمانم دادى، پس اجابتم کن، چنان‏که وعده فرمودى، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از عزّتت، به حق بر‌ترین مرتبه عزّتت، و همه عزّتت عزیز است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه عزّتت، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از مشیّتت به حق گذرا‌ترین مشیّتت و همه مشیّتت گذراست، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه مشیّتت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم به قدرتت که با آن بر همه‏چیز برترى‏ گرفتى، و همه قدرت تو برترى‏گیر است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه قدرتت
اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا وَ کُلُّهَا إِلَیْکَ حَبِیبٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ.
خدایا تو را مى‏خوانم، چنان‏که فرمانم دادى، پس اجابتم کن، چنان‏که وعده فرمودى، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از علمت به حق نافذترین‏ آن و همه علم تو نافذ است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه علمت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از گفتارت به حق‏ پسندیده‏‌ترین آن. و همه گفتارت پسندیده است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه گفتارت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از خواسته‏هایت به حق محبوب‏‌ترین آنها، و همه آنها نزد تو محبوب است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه خواسته‏هایت. خدایا تو را مى‏خوانم چنان‏که فرمانم دادى، پس اجابتم کن چنان‏که وعده فرمودى، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از شرفت به حق بر‌ترین مرتبه‏ شرفت، و همه شرفت شریف است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه شرفت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از سلطنتت، به حق پایدار‌ترین آن. و همه سلطنتت پایدار است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه سلطنتت
اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَلائِکَ بِأَعْلاهُ وَ کُلُّ عَلائِکَ عَالٍ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَلائِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَعْجَبِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ عَجِیبَةٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ،
خدایا از تو درخواست مى‏کنم‏ از فرمانروایى‏ات به حق گرانمایه‏‌ترین آن، و همه فرمانروایى‏ات گرانمایه است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه فرمانروایى‏ات. خدایا تو را مى‏خوانم چنان‏که فرمانم دادى. پس اجابتم کن چنان‏که وعده فرمودى. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از والایى‏ات به‏ حق والا‌ترین آن، و همه والایى‏ات والاست، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه والایى‏ات. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از آیاتت به حق شگفت‏‌ترین آیاتت، و همه آیاتت شگفت است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه آیاتت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از نعمتت به حق دیرینه‏‌ترین آن و همه نعمتت دیرین است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه نعمتت
اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا [مِمَّا] أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَ کُلِّ جَبَرُوتٍ اللهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ أَسْأَلُکَ یَا اللهُ یَا لا إِلَهَ اِلّا أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِبَهَاءِ لا إِلَهَ اِلّا أَنْتَ یَا لا إِلَهَ اِلّا أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِجَلالِ لا إِلَهَ اِلّا أَنْتَ یَا لا إِلَهَ اِلّا أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِلا إِلَهَ اِلّا أَنْتَ اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَ کُلُّ رِزْقِکَ عَامٌّ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَطَائِکَ بِأَهْنَئِهِ وَ کُلُّ عَطَائِکَ هَنِی‏ءٌ،
خدایا تو را مى‏خوانم‏ چنان‏که فرمانم دادى، پس اجابتم کن، چنان‏که وعده فرمودى. خدایا از تو درخواست مى‏کنم، به حق آنچه که در آن‏ قرار دادى از مقام و جبروت، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به تمام مقام و تمام جبروتت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم به آنچه با آن اجابتم مى‏نمایى، زمانى‏که از تو مى‏خواهم، اى خدا، اى که معبودى جز تو نیست، از تو مى‏خواهم به زیبایى اینکه معبودى‏ جز تو نیست. اى که معبودى جز تو نیست، از تو مى‏خواهم به بزرگى اینکه معبودى جز تو نیست. اى که معبودى جز تو نیست، از تو مى‏خواهم‏ به حق اینکه معبودى جز تو نیست. خدایا تو را مى‏خوانم چنان‏که فرمانم دادى، پس اجابتم کن چنان‏که وعده فرمودى. خدایا از درخواست مى‏کنم از روزى‏ات به همگانه‏‌ترین آن، و همه روزى‏ات همگانى است. خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه روزى‏ات، خدایا از تو درخواست مى‏کنم از عطایت، به حق گوارا‌ترین آن، و همه عطایت‏ گواراست
اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَطَائِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِأَعْجَلِهِ وَ کُلُّ خَیْرِکَ عَاجِلٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِأَفْضَلِهِ وَ کُلُّ فَضْلِکَ فَاضِلٌ اللهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّهِ اللهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِی عَلَى الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ وَ الْوِلایَةِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ وَ الایتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ فَإِنِّی قَدْ رَضِیتُ بِذَلِکَ یَا رَبِّ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ فِی الْأَوَّلِینَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْآخِرِینَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِینَ اللهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدا الْوَسِیلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِیلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْکَبِیرَةَ.
خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه عطایت، خداى از تو درخواست مى‏کنم از خیرت به فورى‏‌ترین آن، و همه خیرت فورى است. خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه خیرت. خدایا از تو درخواست مى‏کنم از فضلت، به حق فزون‏‌ترین آن، و همه فضلت فزون است، خدایا از تو درخواست مى‏کنم به همه فضلت. خدایا تو را مى‏خوانم چنان‏که فرمانم‏ دادى، پس اجابتم کن چنان‏که وعده فرمودى. خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و مرا برانگیز بر ایمان به خود و تصدیق به رسولت (درود خدا بر او و خاندانش باد)، و ولایت على بن ابیطالب (ع) و بیزارى‏ از دشمنش، و اقتدا به امامان از خاندان محمّد (درود خدا بر آنان باد)، که من به این واقعیت راضى‏ شده‏ام. خدایا درود فرست بر محمّد بنده و رسولت در میان پیشینیان، و درود فرست بر محمّد در می‌ان‏ آیندگان، و درود فرست بر محمّد، در میان آسمانیان، و درود فرست بر محمّد در میان فرستادگان. خدایا به محمّد عطا کن، وسیله‏ و شرف و فضیلت و درجه بزرگ
اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی وَ احْفَظْنِی فِی غَیْبَتِی وَ کُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِی اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِی عَلَى الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ الْخَیْرِ رِضْوَانَکَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِکَ وَ النَّارِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ احْفَظْنِی مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ وَ مِنْ کُلِّ عُقُوبَةٍ وَ مِنْ کُلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلاءٍ وَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ وَ مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَةِ.
خدایا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد، و به آنچه روزى‏ام‏ نمودى خشنود بدار، و در آنچه به من عنایت کردى برکت ده، و در غیبتم و در غیاب هر غایبى که او از من است نگهدارم باش. خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و مرا بر پایه ایمان به خود و باور داشتن به پیامبرت برانگیز، خداى بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و از تو مى‏خواهم خوب‏‌ترین خوبها را که خشنودى‏ات و بهشت است، و به تو پناه مى‏آورم از بد‌ترین بدها که خشمت و آتش است. خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و مرا محافظت فرما از هر مصیبت و هر بلا، و از هر عقوبت، و هر فتنه، و هر آزمایش، و هر شر، و هر امر ناپسند، و هر پیش‏آمد، و هر آفت که از آسمان بر زمین فرود آید، یا فرود مى‏آید، در این ساعت و در این شب، و در این روز، و در این ماه، و در این سال‏
اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِی مِنْ کُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ کُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ کُلِّ اسْتِقَامَةٍ وَ مِنْ کُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ کُلِّ عَافِیَةٍ وَ مِنْ کُلِّ سَلامَةٍ وَ مِنْ کُلِّ کَرَامَةٍ وَ مِنْ کُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلالٍ طَیِّبٍ وَ مِنْ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ مِنْ کُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَةِ اللهُمَّ إِنْ کَانَتْ ذُنُوبِی قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِی عِنْدَکَ وَ حَالَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ غَیَّرَتْ حَالِی عِنْدَکَ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی لا یُطْفَأُ،
خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و روزى من کن از هر شادى، و هر خوشحالى، و هر پایدارى و هر گشایش و هر عافیت و هر سلامت و هر کرامت، و هر روزى‏ وسیع حلال پاک و هر نعمت، و هر وسعتى که از آسمان بر زمین نازل شد یا مى‏شود. در این ساعت، و در این شب، و در این روز، و در این ماه و در این‏ سال. خدایا اگر گناهانم مرا در پیشگاهت بى‏اعتبار ساخته، و میان من و تو پرده شده، و حالم را نزد تو دگرگون نموده. من از تو درخواست مى‏کنم، به حق نور جمالت که هرگز خاموش نشود
وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِیبِکَ الْمُصْطَفَى وَ بِوَجْهِ وَلِیِّکَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِی وَ أَنْ تَعْصِمَنِی فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی وَ أَعُوذُ بِکَ اللهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِیکَ أَبَدا مَا أَبْقَیْتَنِی حَتَّى تَتَوَفَّانِی وَ أَنَا لَکَ مُطِیعٌ وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِی عَمَلِی بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِی ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ یَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ یَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنِی بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ
و به آبروى محمّد محبوب‏ برگزیده‏ات، و به آبروى ولیّت على مرتضى، و به حق اولیایت که آنان را برگزیدى، اینکه بر محمّد و خاندان محمد درود فرستى، و آنچه از گناهانم گذشته بیامرزى، و در باقى‏مانده عمر حفظم کنى، و به تو پناه مى‏آورم، خدایا، از اینک هرگز به چیزى از نافرمانیهایت بازگردم، تا زنده‏ام بدارى و تا بمیرانى، و من فرمانبردار تو باشم، و تو از من خشنود باشى، و اینکه عملم را ختم کنى به نیکوترینش، و پاداش آن را برایم بهشت قرار دهى، و با من‏ آن کنى که شایسته آنى، اى هل تقوى و اى اهل مغفرت، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست‏ و به رحمتت به من رحم کن، اى مهربان‏‌ترین مهربانان
پنجم: دعایى که شیخ طوسى و سیّد ابن طاووس پس از دو رکعت نماز و هفتاد مرتبه‏ استغفار، روایت کرده‏اند بخواند، اول آن دعا «الحمد لله ربّ العالمین» است. در این روز دادن صدقه به تهیدستان به خاطر پیروى از مولاى همه مردان و زنان با ایمان، و زیارت آن حضرت، شایسته است، و مناسب‏‌تر زیارت جامعه است.
روز بیست‏وپنجم: روز بس شریفى است، و روزى است که سوره «هل اتى» در حق اهل بیت نازل شد براى اینکه سه روز روزه گرفتند و افطارى خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند و خود با آب افطار نمودند! و سزاوار است شیعیان اهل بیت در این ایام به ویژه در شب‏ بیست‏وپنجم در دادن صدقه به مساکین و ایتام، و سعى در اطعام ایشان، و روزه داشتن این روز پیروى از مولایان خود کنند. از آنجا که بعضى از علما این روز را روز مباهله مى‏دانند، مناسب است زیارت جامعه و دعاى مباهله را نیز در این روز بخوانند.

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انهار میباشد. http://portal.anhar.ir